Spotkania z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów realizujących zajęcia praktyczne w CKZ na spotkania, zgodnie z ustalonym harmonogramem: 11.10.2022 r. godz. 16:30 – rodzice uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu 19.10.2022 r. godz. 16:30 – rodzice uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu. Spotkania odbędą się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu, ul. Torowa 7 (budynek C, […]