Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPO-SZ.24.8-U/2023

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na: Usługę cateringową z dowozem dla: Dokumenty dotyczące postępowania: Zapytanie ofertowe Umowa Formularz oferty Oświadczenie wykonawcy Wpis na stronie BIP: https://zpoopole.bip.gov.pl/publiccontracts/view/43165

Zapytanie ofertowe nr <strong><em>ZPO-SZ.24.93-D/2022</em></strong>

Zespół Placówek Oświatowych zaprasza do składania ofert na zadanie: Dostawa grzejników do budynku E w Zespole Placówek Oświatowych. Miejsce i termin składania ofert: Zespół Placówek Oświatowych w Opolu, ul. Torowa 7, 45-073 Opole, do dnia 7 grudnia 2022 r. do godz. 09:00. https://zpoopole.bip.gov.pl/publiccontracts/view/39167

Zapytanie ofertowe nr ZPO.SZ.24.3-RB.2022

Zespół Placówek Oświatowych zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pod nazwą „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu – budynek E”. Miejsce i termin składania ofert: Zespół Placówek Oświatowych w Opolu, ul. Torowa 7, 45-073 Opole, do dnia 23 listopada 2022 r. do godz. 10:00. https://zpoopole.bip.gov.pl/publiccontracts/view/38864

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPO-SZ.271.6.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym dot. zakupu i dostawy mebli do pracowni cukierniczej, w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu- 2 edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego. Ogłoszenie […]

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPO-SZ.271.5.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym dot. zakupu i dostawy sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu- 2 edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego. Ogłoszenie […]

Zapytanie ofertowe nr ZPO-SZ.24.11-U/UE/2022

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu zawodowego pn. „Obsługa programu do projektowania wnętrz 3ds MAX” dla 35 uczniów, uczestników projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja” w ramach priorytetu IX Wysoka jakość edukacji Działania 09.02 – Rozwój kształcenia zawodowego, na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 – Wsparcie […]

Zapytanie ofertowe nr ZPO-SZ.24.9-U/UE.2022

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu dwóch kursów zawodowych: Kurs operatora wózka widłowego – dla 49 uczniów, Kurs operatora koparko-ładowarki – dla 10 uczniów, uczestników projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja” w ramach priorytetu IX Wysoka jakość edukacji Działania 09.02 – Rozwój kształcenia zawodowego, na lata […]

Zapytanie ofertowe nr ZPO-SZ.24.8-U/UE/2022

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursów zawodowych pn. „Spawanie metodą TIG141” oraz „Spawanie metodą MIG131” dla uczestników projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja” w ramach priorytetu IX Wysoka jakość edukacji Działania 09.02 – Rozwój kształcenia zawodowego, na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 – Wsparcie kształcenia zawodowego […]

Zapytanie ofertowe nr ZPO-SZ.24.64-D.2022

Zespół Placówek Oświatowych zaprasza do składania ofert na dostawę tokarki uniwersalnej. Miejsce i termin składania ofert: Zespół Placówek Oświatowych w Opolu, ul. Torowa 7, 45-073 Opole, do dnia 16 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00. https://zpoopole.bip.gov.pl/publiccontracts/view/37513

Zapytanie ofertowe nr ZPO.SZ.24.1-RB.2022

Zespół Placówek Oświatowych zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie „Wykonania ocieplenia i elewacji dwóch ścian (południowa i wschodnia) oraz wykonania drzwi zewnętrznych w pracowni budowlanej – budynek E”. Miejsce i termin składania ofert: Zespół Placówek Oświatowych w Opolu, ul. Torowa 7, 45-073 Opole, do dnia 29 lipca 2022 r. do godz. […]