Aktualności

Dni wolne w CKZ

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalono w CKZ wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w roku szkolnym 2021/2022:

  • 22 września 2021 r. – Dzień Licealisty w ZPO (z wyłączeniem zajęć dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4)
  • 12 listopada 2021 r.
  • 7 stycznia 2022 r.
  • 2 maja 2022 r.
Skip to content