Aktualności

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – aktualizacja

W związku z aktualizacją z dnia 17.05.2022 r. wykazu dodatkowych dni wolnych informujemy, że dni 10.06.2022 r. oraz 13.06.2022 r. zostały ustalone dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w CKZ na potrzeby organizacji egzaminów zawodowych.  

Skip to content