Dyrekcja

Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowy w Opolu

Dyrektor ZPO w Opolu

mgr Urszula Kowalczyk

Telefon

+48 77 423 16 75 wew. 21

Email

u.kowalczyk@zpo.opole.pl

Z-ca dyr. ds. organizacji kształcenia

mgr inż. Joanna Knuter

Telefon

+48 77 423 16 75 wew. 47

Email

j.knuter@zpo.opole.pl

Główna księgowa

Magdalena Kensy

Telefon

+48 77 423 16 75 wew. 67

Email

księgowosc@zpo.opole.pl

Wicedyrektor ds. pedagogicznych

mgr inż. Dariusz Kulita

Telefon

+48 77 423 16 75 wew. 29

Email

d.kulita@zpo.opole.pl

Z-ca dyrektora ds. technicznych

mgr inż. Paweł Kamiński

Telefon

+48 77 423 16 75 wew. 60

Email

p.kaminski@zpo.opole.pl

Email

p.kaminski@zpo.opole.pl