Aktualności

Egzamin praktyczny w CKZ – sesja 1: styczeń/luty 2022

Uczniowie, skierowani do CKZ w Opolu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, będą zdawać egzamin praktyczny w zakresie następujących kwalifikacji:

BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych,   

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. 

Uczniowie powinni przybyć na egzamin min. 30 minut przed godziną rozpoczęcia się egzaminu. Przypominamy, że zdający  muszą mieć ze sobą dowód tożsamości oraz odzież ochronną.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

Skip to content