Aktualności

Egzamin praktyczny w CKZ

Sesja: czerwiec – lipiec 2021

Uczniowie, skierowani do CKZ w Opolu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, będą zdawać egzamin praktyczny w zakresie następujących kwalifikacji:

BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych,                                                                                                                                                BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych                                        EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,                  EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych,                                              MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych układów pojazdów samochodowych,                                                                                                                              MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,            MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Uczniowie powinni przybyć na egzamin min. 30 minut przed godziną rozpoczęcia się egzaminu. Przypominamy, że zdający  muszą mieć ze sobą dowód tożsamości oraz odzież ochronną.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem). 

Harmonogram egzaminów                                                                                                                     Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów

Wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie:
https://www.testy.egzaminzawodowy.info
W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana. Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY. 

Życzymy powodzenia!

Skip to content