Egzaminy OKE

Harmonogram części praktycznej egzaminu zawodowego

Egzamin praktyczny w CKZ – sesja 2: czerwiec 2022

Sesja: czerwiec 2022

Uczniowie, skierowani do CKZ w Opolu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, będą zdawać egzamin praktyczny w zakresie następujących kwalifikacji:

Formuła 2017

BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 

BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych,                                                     

Formuła 2019

BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.23 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

ELE.10 Montaż  i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających

MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

MOT.05  Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych                               

Uczniowie powinni przybyć na egzamin min. 30 minut przed godziną rozpoczęcia się egzaminu. Przypominamy, że zdający  muszą mieć ze sobą dowód tożsamości oraz odzież ochronną.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).