Egzaminy OKE

Harmonogram części praktycznej egzaminu zawodowego

Egzamin praktyczny w CKZ – sesja 1: styczeń 2023

Sesja: styczeń 2023

Uczniowie, skierowani do CKZ w Opolu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, będą zdawać egzamin praktyczny w zakresie następujących kwalifikacji:                                                  

Formuła 2019

BUD.23 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

BUD.24 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających

MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi                   

Uczniowie powinni przybyć na egzamin min. 30 minut przed godziną rozpoczęcia się egzaminu. Przypominamy, że zdający  muszą mieć ze sobą dowód tożsamości oraz odzież ochronną.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).