Egzaminy OKE

Harmonogram części praktycznej egzaminu zawodowego

Egzamin praktyczny w CKZ – sesja LATO 2024

Uczniowie, skierowani do CKZ w Opolu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, będą zdawać egzamin praktyczny w zakresie następujących kwalifikacji:

Formuła 2019

BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających

MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

Uczniowie powinni przybyć na egzamin min. 30 minut przed godziną rozpoczęcia się egzaminu. Przypominamy, że zdający  muszą mieć ze sobą dowód tożsamości oraz odzież ochronną.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).