Branżowe Centrum Umiejętności

Tytuł projektu

Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu

Okres realizacji projektu

2023-04-01 r. – 2026-06-30 r.

Fundusz

Next Generation EU

Lider projektu

Miasto Opole / Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu

Partnerzy projektu

Stowarzyszenie „Polska Izba Rozwoju Elektromobilności” (partner branżowy)

Park Naukowo- Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. (partner dodatkowy)

Wartość dofinansowania
z UE

15 999 999,96 zł

Całkowite koszty projektu

19 306 110,11 zł

Celem bezpośrednim (głównym) przedsięwzięcia jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży motoryzacyjnej. Nastąpi to poprzez utworzenie w Opolu Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) z dziedziny przemysłu motoryzacyjnego do końca IV kwartału 2024 r. Ponadto przewiduje się wsparcie funkcjonowania utworzonego BCU oraz przeszkolenie 300 uczestników, w tym 90 uczniów i studentów, 180 osób dorosłych oraz 30 nauczycieli kształcenia zawodowego do końca II kwartału 2026 r.

BCU kierować będzie swoją ofertę do następujących grup docelowych:

  • osoby młode (uczniowie i studenci),
  • osoby dorosłe,
  • nauczyciele.

Utworzenie i funkcjonowanie w Opolu Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego, którego obszarem specjalizacji będzie elektromobilność, wpisywać się będzie w potrzeby gospodarki regionalnej oraz krajowej. Konieczne jest zwiększenie wysiłków w celu rozwinięcia ekonomii opartej na wiedzy, tworzeniu efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem oraz stymulowania innowacyjnej przedsiębiorczości w otwartym środowisku partnerskiej

współpracy. Aby sprostać oczekiwaniom rynku jak i pojawiającym się innowacjom, system kształcenia zawodowego zostanie uzupełniony o kompetencje odpowiadające potrzebom rosnącego sektora pojazdów elektrycznych. Począwszy od umiejętności niezbędnych w produkcji, przez eksploatację oraz serwis, zostaną wprowadzeni na rynek eksperci o certyfikowanych kwalifikacjach.

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo- rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego, skupionych wokół branży motoryzacyjnej oraz promocja szkolnictwa zawodowego. Efektem przedsięwzięcia będzie również upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań, wsparcie innowacji w kształceniu zawodowym oraz zwiększenie transferu wiedzy i nowych technologii do edukacji.