Aktualności

Finał XI regionalnego konkursu „Wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz prawa pracy w ujęciu praktycznym”

22 maja 2024 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu, odbył się finał XI edycji konkursu „Wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz prawa pracy w ujęciu praktycznym”, w czasie którego uczniowie z centrów kształcenia zawodowego województwa opolskiego oraz szkół branżowych miasta Opola, mogli wykazać się wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie wykonywania pracy w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami i przepisami prawa.

W finale konkursu udział wzięło 32 uczniów, reprezentujących branże kształcenia: budowlaną, elektryczno-elektroniczną, mechaniczną oraz samochodową.

Konkurs miał na celu propagowanie wśród młodych ludzi kształtowanie dobrych postaw oraz nabywanie poprawnych nawyków, mających wpływ na bezpieczne wykonywanie pracy, którą w przyszłości po zakończeniu kształcenia będą podejmować.

Współorganizatorem konkursu  był Okręgowy  Inspektorat Pracy w Opolu, instytucja sponsorująca nagrody dla laureatów oraz nadzorująca przebieg konkursu.

Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty.

Na podium stanęli:

I miejsce – JAKUB DZIEMBA

II miejsce – MICHAŁ SKOMRA

III miejsce – MICHAŁ CICHOSZ

 

Wyróżnienia  otrzymali:

Julian Doleżych

Dawid Matuszewski

Bartosz Paleta

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie. Zwycięzcom gratulujemy!

Skip to content