Aktualności

Finał X regionalnego konkursu „Wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz prawa pracy w ujęciu praktycznym”

27 kwietnia 2023 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu, odbył się finał jubileuszowej X edycji konkursu „Wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz prawa pracy w ujęciu praktycznym”, w czasie którego uczniowie z centrów kształcenia zawodowego województwa opolskiego oraz szkół branżowych miasta Opola, mogli wykazać się wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie wykonywania pracy w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami i przepisami prawa.

W finale konkursu udział wzięło 44 uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie , Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie oraz uczniowie Zespołów Szkół miasta Opola, odbywający m.in. zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu. Uczniowie reprezentowali branże kształcenia: budowlaną, elektryczno-elektroniczną, mechaniczną oraz samochodową.

Konkurs miał na celu propagowanie wśród młodych ludzi kształtowanie dobrych postaw oraz nabywanie poprawnych nawyków, mających wpływ na bezpieczne wykonywanie pracy, którą w przyszłości po zakończeniu kształcenia będą podejmować.

Konkurs odbywał się pod patronatem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu oraz Opolskiej Izby Gospodarczej, które to instytucje były sponsorami nagród dla laureatów i wyróżnionych w konkursie oraz nadzorowały przebieg konkursu.

Na podium stanęli:

I miejsce – DANIEL KAMELA

II miejsce – RAFAŁ GRYSKO

III miejsce – MAREK KRAUTWURST

Wyróżnienia  otrzymali:

Bohdan Solodkyi

Piotr Kampa

Łukasz Kuc

Jakub Kilarski

Rafał Paterok   

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie. Zwycięzcom gratulujemy!

Skip to content