Fundusze Europejskie

Projekt RPO WO 2014 – 2020

Zakres rzeczowy planowanego do realizacji projektu obejmuje zasadniczo dwa zadania mające na celu rozwój bazy kształcenia zawodowego CKP w oparciu o diagnozę potrzeb szkół zawodowych miasta Opola, w kontekście potrzeb rynku pracy oraz standardów egzaminacyjnych.

 1. „Przebudowa budynku C na potrzeby nowych pracowni branży gastronomicznej z wyposażeniem i doposażenie funkcjonujących w CKP ZPO w Opolu pracowni”

Zakres rzeczowy obejmuje:

budynek C:

 • adaptację dokumentacji „Projekt budowlano–wykonawczy przebudowy Bursy na potrzeby pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Bursy w Zespole Placówek Oświatowych” z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych – etap IIB: Pracownie branży gastronomicznej i logistycznej
 • wykonanie adaptacji pomieszczeń parteru, I i III piętra  dla potrzeb pracowni w tym wykonanie węzłów socjalno – sanitarnych i szybu windy z jej montażem i uruchomieniem (parter – III piętro) wg dokumentacji jw. ,
 • wyposażenie w sprzęt pracowni gastronomiczno–kucharskiej, barmańskiej, cukierniczej, obsługi klienta, pracowni komputerowych i stanowisk egzaminacyjnych,
 • wyposażenie w sprzęt pracowni logistyki – bud. C,

budynki A, D:

 • modernizacja i doposażenie pracowni obróbki i technik CNC – bud. A,
 • doposażenie pracowni odnawialnych źródeł energii – bud. D,
 • doposażenie pracowni automatyki budynku – bud. D

 

2. Przebudowa i rozbudowa garaży  na potrzeby pracowni CKP w ZPO w Opolu z wyposażeniem dla kierunków branży samochodowej

Zakres rzeczowy obejmuje:

 • opracowanie dokumentacji projektu wykonawczego na przebudowę i rozbudowę garaży na potrzeby pracowni pojazdów samochodowych CKP
 • wykonanie przebudowy i rozbudowy, nadbudowy garaży dla potrzeb pracowni pojazdów samochodowych – 3 stanowisk egzaminacyjnych, pracowni blacharskiej, przygotowania lakierniczego, doprowadzenie mediów wg dokumentacji jw. z zagospodarowanie terenów wjazdu do pracowni i parkingu,
 • wyposażenie pracowni pojazdów samochodowych – stanowisk egzaminacyjnych, pracowni blacharskiej i przygotowania lakierniczego w specjalistyczny sprzęt

Czytaj na stronie: NTO

Konkurs z zakresu BHP

Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu, wspólnie z Okręgową Inspekcją Pracy w Opolu, już po raz jedenasty organizuje regionalny konkursu „Wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa

Czytaj dalej »
Skip to content