Aktualności

Informacja dla kandydatów na KKZ

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy zawodowe informujemy, że ze względów formalnych – zbyt mała liczba kandydatów – nie możemy uruchomić w roku szkolnym 2022/2023 kursów:

HGT.02.  Przygotowywanie i wydawanie dań

MOT.02  Obsługa, diagnozowanie oraz  naprawa mechatronicznych systemów  pojazdów samochodowych

MOT.03  Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych

MOT.05  Obsługa, diagnozowanie oraz  naprawa pojazdów samochodowych

W przypadku kursu MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych uruchomienie kursu, w związku z liczbą kandydatów mniejszą niż 20, uzależnione będzie od zgody organu prowadzącego ZPO.

Zakwaterowanie w Bursie

Uczniowie rozpoczynający turnus dla młodocianych pracowników w dniu 31.01.2023 r., którzy będą korzystać z zakwaterowania w Bursie w okresie 31.01.2023 – 10.03.2023 opłatę za zakwaterowanie

Czytaj dalej »
Skip to content