Aktualności

Informacja dla uczniów

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 15.04.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 19 kwietnia br. uczniowie przystępujący do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia praktyczne stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych. Zajęcia praktyczne dla tych uczniów mogą być prowadzone w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.
W związku z powyższym od dnia 19 kwietnia br. zajęcia stacjonarne zgodnie z planem nauczania będą realizowane w CKZ dla:

  1. uczniów klas III szkół branżowych;
  2. uczniów klas 3 technikum z wyłączeniem następujących klas: ZSB: III TB w zawodzie technik aranżacji wnętrz oraz III TA oraz ZSTiO: III en oraz III ar.

Zajęcia dla uczniów szkoły branżowej ZSB będą odbywały się w następującym układzie:

  • klasa III E: w środy i czwartki zajęcia będą odbywały się w formie stacjonarnej natomiast w piątki w formie zdalnej,
  • klasa III C: w poniedziałki i wtorki zajęcia będą odbywały się w formie stacjonarnej natomiast w środy formie zdalnej.

Pozostałe zajęcia dla uczniów klas I, II i III TB, III TA, III en, III ar nadal będą realizowane w trybie zdalnym.

Grudniowe opłaty za Bursę

Przypominamy, że w okresie ferii świątecznych tj. 23-31.12.2023 Bursa nie będzie funkcjonować. Przyjazd do Bursy będzie możliwy 1 stycznia 2024 r. od godz. 18:00. W

Czytaj dalej »
Skip to content