Aktualności

Informacja dla uczniów

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 22.04.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 26 kwietnia br. w przypadku m.in. centrów kształcenia zawodowego, dyrektor centrum może zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

 

W związku z powyższym od dnia 26 kwietnia br. wszystkie zajęcia będą realizowane stacjonarnie zgodnie z obowiązującym w CKZ planem nauczania, z wyjątkiem:

1. zajęć dla uczniów szkoły branżowej ZSB, które będą odbywały się w następującym układzie:

  • klasa III E: w środy i czwartki zajęcia będą odbywały się w formie stacjonarnej natomiast w piątki w formie zdalnej,
  • klasa III C: w poniedziałki i wtorki zajęcia będą odbywały się w formie stacjonarnej natomiast w środy formie zdalnej,
  • klasa  II C: w środy, czwartki i piątki zajęcia będą odbywały się w formie stacjonarnej natomiast w poniedziałki i wtorki w formie zdalnej.

2. zajęć dla uczniów klasy II ZSZ nr 4 (technik hotelarstwa), które nadal będą realizowane w trybie zdalnym.

Rekrutacja do Bursy

Informujemy, że bursa w roku szkolnym 2024/2025 będzie dysponowała 12 wolnymi miejscami. Jednocześnie przypominamy, że wnioski o przyjęcie do bursy wraz z wymaganymi dokumentami można

Czytaj dalej »
Skip to content