MŁODOCIANI PRACOWNICY PRZYJĘCI NA TURNUSY DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO

(4 tygodnie)

 

ODPŁATNOŚĆ

FORMA PŁATOŚCI

ODPISY

ZAKWATEROWANIE

155,00 zł

przelew na konto Bank Millenium  

33 1160 2202 0000 0002 1663 9622

łącznie na kwotę 443,00 zł

 

środki muszą wpłynąć na konto najpóźniej dzień przed zakwaterowaniem

 

w tytule przelewu należy wpisać: opłata za zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie,  imię i nazwisko dziecka, termin pobytu

Zwroty wynikające z  uzasadnionej nieobecności dziecka  w Bursie będą dokonywane po wykwaterowaniu

WYŻYWIENIE

Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 18,00 zł.

Łączny koszt wyżywienia 288,00 zł

Bursa działa od poniedziałku do piątku. Uczniowie muszą opuścić placówkę w piątek po zajęciach do godz. 14:00.

W Bursie obowiązuje następujący rozkład dnia:

ROZKŁAD DNIA W BURSIE

6:30

pobudka 

6:30 – 7:40

toaleta poranna, śniadanie, sprzątanie  pokoi

7:40

kontrola czystości pokoi

7:40 – 8:00

wyjście na zajęcia                              

8:00 – 14:00

zajęcia szkolne

14:00 – 14:30

obiad

15:00 – 17:00

czas wolny lub zajęcia szkolne zgodnie z planem zajęć

17:30 – 18:30

kolacja

18:30 – 21:30

nauka własna lub zajęcia warsztatowe zgodnie z planem pracy Bursy

21:30 – 22:00

toaleta wieczorna

22:00 – 06:00

cisza nocna