Aktualności

IX Regionalny Konkurs Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Bezpieczeństwa Pracy oraz Prawa Pracy w Ujęciu Praktycznym

26 kwietnia 2022 roku, po dwuletniej przerwie spowodowanej ograniczeniami związanymi z pandemią, w Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu, odbył się finał IX edycji konkursu bhp, w czasie którego uczniowie z centrów kształcenia zawodowego województwa opolskiego, mogli wykazać się wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie wykonywania pracy w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami i przepisami prawa.

W finale konkursu udział wzięli uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie oraz uczniowie Zespołów Szkół miasta Opola, odbywający zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu. Uczniowie reprezentowali branże kształcenia: budowlaną, elektryczno-elektroniczną, mechaniczna oraz mechaniczną samochodową.

Konkurs miał na celu propagowanie wśród młodych ludzi kształtowanie dobrych postaw oraz nabywanie poprawnych nawyków, mających wpływ na bezpieczne wykonywanie pracy, którą w przyszłości po zakończeniu kształcenia będą podejmować.

Konkurs odbywał się pod patronatem Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu oraz Opolskiej Izby Gospodarczej, które to instytucje były sponsorami nagród dla laureatów konkursu oraz nadzorowały przebieg konkursu.

Na podium stanęli:

I miejsce – JAKUB KAŁUŻA CKZ Opole – ZSM

II miejsce – LUKAS GISA CKZ Opole – ZSE

III miejsce – MARCIN LEJAWA CKZiU Nysa

Nagrody otrzymali również:

IV miejsce – KRZYSZTOF ORZECHOWSKI CKZ Opole – ZSM

V miejsce – MAXIMILIAN MACIOSEK CKZ Opole – ZSTiO

VI miejsce – MATEUSZ LORENC CKZiU Nysa

Zwycięzcom gratulujemy!

Konkurs z zakresu BHP

Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu, wspólnie z Okręgową Inspekcją Pracy w Opolu, już po raz jedenasty organizuje regionalny konkursu „Wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa

Czytaj dalej »
Skip to content