Kwalifikacyjne kursy zawodowe
ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych