Kwalifikacyjne kursy zawodowe
MOT.03 Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych