Kwalifikacyjne kursy zawodowe

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych