Kwalifikacyjne kursy zawodowe
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych