Kwalifikacyjne kursy zawodowe

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych