Kwalifikacyjne kursy zawodowe
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej