Kwalifikacyjne kursy zawodowe
ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej