Kwalifikacyjne kursy zawodowe
MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych