Kursy zawodowe

Podstawy projektowania 2D w programie AutoCAD

Kurs z zakresu „Podstaw projektowania 2D w programie AutoCAD” organizowany jest w ramach kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Zajęcia mają charakter praktyczny dzięki temu omawiane tematy związane z projektowaniem są oparte na konkretnych przykładach. Termin rozpoczęcia kursu jest ustalany po zebraniu się grupy min. 8 osób.


Kurs trwa 2 tygodnie w systemie weekendowym (piątek, sobota i niedziela).

Program kursu obejmuje 40 godzin dydaktycznych.

Koszt kursu: 400,00 zł.

Ukończenie kursu udokumentowane jest zaświadczeniem wydanym zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. z 2019, poz. 692).

Program kursu

5 h – Wprowadzenie do programu AutoCAD

5h – Podstawowe narzędzia do rysowania precyzyjnego

5h – Modyfikacja obiektów na rysunku

5 h – Definiowanie i zarządzanie warstwami  oraz tekstem

5h – Kreskowanie i wypełnianie obszarów

5h – Wymiarowanie rysunku oraz wydruk

5h – Sporządzenie dokumentacji płaskiej 2D

5h – Wykonanie modelu 3D w programie AutoCAD