Aktualności

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – postępowanie rekrutacyjne

W związku z zakończeniem weryfikacji przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy informujemy, że Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych została podana do publicznej widomości  poprzez umieszczenie na drzwiach przy wejściu głównym do ZPO ( bud. C).

W związku ze zgłoszeniem się mniejszej liczby kandydatów niż 20, rozpoczyna się postępowanie uzupełniające, które potrwa do 13.08.2021 r.  

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Składanie wniosków przez kandydatów o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 04.05.2021 – 09.07.2021 14.07.2021-13.08.2021
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy do 13.07.2021 do 17.08.2021
3 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych  na kwalifikacyjny kurs zawodowy

14.07.2021

w przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż 20, rozpoczyna się postępowanie uzupełniające

18.08.2021
4 Wydanie skierowań na badania lekarskie      

w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 kandydatów   

do 21.07.2021    

do 20.08.2021
5 Złożenie zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 29.07.2021 do 27.08.2021
6 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na kwalifikacyjny kurs zawodowy 30.07.2021 31.08.2021

Konkurs z zakresu BHP

Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu, wspólnie z Okręgową Inspekcją Pracy w Opolu, już po raz jedenasty organizuje regionalny konkursu „Wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa

Czytaj dalej »

Rusza rekrutacja na KKZ

Od dziś można składać wnioski o przyjęcie na kwalifikacyjne kursy zawodowe planowane do realizacji od września 2024. https://zpo.opole.pl/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe/

Czytaj dalej »
Skip to content