Wkrótce rusza nabór

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Elektronik

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Technik elektronik

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Mechatronik

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Technik mechatronik

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Mechanik pojazdów samochodowych

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Cukiernik

Produkcja wyrobów cukierniczych

Technik technologii żywności

Produkcja wyrobów cukierniczych

Kucharz

Przygotowanie i wydawanie dań

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Przygotowanie i wydawanie dań

Technik urzadzeń i systemów energetyki odnawialnej

Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urzadzeń i systemów energetyki odnawialnej

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej