Rusza nabór

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
w zawodzie:
Elektronik,
Technik elektronik

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
w zawodzie:
Mechatronik,
Technik mechatronik

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
w zawodzie:
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
w zawodzie:
Mechanik pojazdów samochodowych,
Technik pojazdów samochodowych

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
w zawodzie:
Elektromechanik pojazdów samochodowych,
Technik pojazdów samochodowych

Produkcja wyrobów cukierniczych
w zawodzie:
Cukiernik,
Technik technologii żywności

Przygotowanie i wydawanie dań
w zawodzie:
Kucharz
Technik żywienia i usług gastronomicznych

Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
w zawodzie:
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
w zawodzie:
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Naprawa pojazdów samochodowych
w zawodzie:
Lakiernik samochodowy