Nabór już wkrótce!

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych
w zawodzie:
Lakiernik samochodowy

Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych
w zawodzie:
Technik spawalnictwa

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

w zawodzie:
Mechanik pojazdów samochodowych,

Technik pojazdów samochodowych

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
w zawodzie:
Elektromechanik pojazdów samochodowych,
Technik pojazdów samochodowych

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

w zawodzie:

Elektronik,
Technik elektronik