test

Kursy zawodowe

Lakiernictwo samochodowe

Kurs „Lakiernictwo samochodowe” organizowany jest w ramach kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Zajęcia mają charakter głównie praktyczny dzięki temu w trakcie realizacji programu kursu uczestnik:
 •  poznaje charakterystykę zawodu lakiernika,
 • poznaje zasady organizacji stanowiska pracy lakiernika zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego,
 • poznaje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane z wykonywaniem prac lakierniczych,
 • poznaje sposoby zabezpieczenia przed korozją elementów blacharskich pojazdu,
 • poznaje narzędzia i urządzenia do prac blacharskich oraz lakierniczych,
 • poznaje procedury przygotowania materiałów lakierniczych oraz doboru odcieni barw lakieru,
 • poznaje regulację narzędzi lakierniczych w zależności od rodzaju nanoszenia materiału,
 • poznaje lakierowanie przeciwkorozyjne,
 • poznaje lakierowanie akrylowe,
 • poznaje lakierowanie całościowe elementów pojazdu,
 • poznaje lakierowanie częściowe elementów pojazdu,
 • poznaje metody cieniowania lakierowanych elementów pojazdu,
 • poznaje metody naprawy powłoki lakierniczej,
 • poznaje metody usuwania wad lakierniczych,
 • poznaje metodę wykonania prób przyczepności powłok lakierniczych do podłoża,
 • poznaje metody zabezpieczania powłok lakierniczych pojazdu.

 

Termin rozpoczęcia kursu jest ustalany po zebraniu się grupy 6 osób.

Kurs trwa 90 godzin (10 godzin teorii, 80 godzin praktyki). Może być organizowany od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych do godziny 20:00 lub w soboty i niedziele.

Koszt kursu: 4000,00 zł.

Ukończenie kursu udokumentowane jest zaświadczeniem wydanym zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. z 2019, poz. 692).

Program kursu

Lp.

Dział / temat

teoria

praktyka

TEORIA

1

Zasady organizacji stanowiska pracy lakiernika zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

2h

 

2

Podłoża

4h

 

Elementy metalowe pojazdów (stal, stopy lekkie, tworzywa sztuczne),

 

 

Korozja oraz sposoby jej neutralizacji.

 

 

3

Prace lakiernicze

4h

 

Przygotowanie powierzchni do nanoszenia materiałów lakierniczych,

 

 

Metody lakiernicze,

 

 

Błędy lakiernicze oraz metody ich usuwania.

 

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

1

Oczyszczanie elementu blacharskiego przed naprawą wraz z oceną wielkości uszkodzenia oraz dobór metody naprawy.

 

4h

2

Techniki demontażu oraz montażu elementów nadwozia, regulacje blacharskie.

 

2h

3

Przygotowanie podłoża pod warstwę lakierniczą, techniki usuwania powłok lakierniczych, systemy szlifierskie (narzędzia, urządzenia i materiały).

 

8h

4

Zjawisko korozji oraz sposoby jej neutralizacji.

 

2h

5

Metody, materiały i warunki naprawy elementów poszycia pojazdów.

 

1h

6

Barwy i ich tworzenie: postrzeganie i działanie barw, pomiary barwy lakieru, systemy mieszania lakierów, dobór oraz korekta odcienia lakieru, oznaczenie barw.

 

2h

7

Narzędzia i urządzenia lakiernicze.

 

2h

8

Techniki maskowania elementów pojazdu.

 

2h

9

Nanoszenie materiałów antykorozyjnych oraz wypełniających.

 

3h

10

Przygotowanie do lakierowania elementów poszycia pojazdu.

 

6h

11

Nanoszenie materiałów lakierniczych: przygotowanie lakieru bazowego, akrylowego.

 

4h

12

Regulacje narzędzi lakierniczych.

 

2h

13

Techniki lakiernicze: lakierowanie akrylowe (lakierowanie nowego elementu blacharskiego, lakierowanie renowacyjne), konserwacja profili zamkniętych.

 

4h

14

Lakierowanie całościowe elementów pojazdu.

 

4h

15

Lakierowanie częściowe elementów pojazdu.

 

4h

16

Techniki cieniowania lakierowanych elementów pojazdu.

 

6h

17

Regeneracja powierzchni lakierniczej za pomocą technik polerskich.

 

6h

18

Zabezpieczanie powłoki lakierniczej za pomocą technik polerskich.

 

6h

19

Błędy lakiernicze, zanieczyszczenia lakieru oraz przyczyny ich powstawania.

 

8h

20

Pomiar przyczepności powłoki lakierniczej do podłoża metodą siatki nacięć.

 

4h

Suma godzin

10h

80h