Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPO-SZ.271.2.2022

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji dot. zakupu i dostawy wyposażenia pracowni cukierniczej w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu- 2 edycja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.03.2022 r. Numer ogłoszenia 2022/BZP 00103781/01.

Dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod adresem:

https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,80400,70c8f716f569df7bf2781d63c476679b.html

Skip to content