Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPO-SZ.271.3.2021

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji dot. wykonania robót remontowo-budowlanych dwóch pracowni szkolnych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu mieszczącego się przy ulicy Hallera 4, w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja”, współfinansowanego przez UE ze środków EFS, w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020.

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.08.2021 r. Numer ogłoszenia 2021/BZP 00150249/01.

Dokumenty dotyczące postępowania dostępne pod adresem: https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,54610,d4197b447fce767a5b4179700aa46936.html

Skip to content