Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPO-SZ.271.3.2022

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji dot. zakupu i dostawy sprzętu i oprogramowania do nauczania na odległość w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.03.2022 r. Numer ogłoszenia 2022/BZP 00104534/01.

Dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod adresem:

https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,80475,dae803596a1c45ca51d435021e582f09.html

Skip to content