Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPO-SZ.271.3.2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Przygotowanie i dostawa posiłków do Bursy Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu w terminie od dnia 02.01.2024 r. do dnia 18.06.2025 r.” prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm ), zwanej dalej ustawą Pzp poniżej progów unijnych.

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.11.2023 r. Numer ogłoszenia 2023/BZP 00493051/01.

Dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod adresem:

https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,147288,98400807cb7ec4e5a03a15734225d1b2.html

Skip to content