Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPO-SZ.271.4.2021

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji dot. zakupu i dostawy wyposażenia pracowni cukierniczej w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu w ramach projektu Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu- 2 edycja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.09.2021 r. Numer ogłoszenia 2021/BZP 00198278/01.

Dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod adresem: https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,59518,635f9a581df080a000e396566c1271b7.html

Skip to content