Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPO-SZ.271.4.2021

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji dot. zakupu i dostawy wyposażenia pracowni cukierniczej w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu w ramach projektu Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu- 2 edycja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.09.2021 r. Numer ogłoszenia 2021/BZP 00185924/01.

Dokumenty dotyczące postępowania dostępne pod adresem:

https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,58267,6925d8765421f6ad6b1830d9aaeda21d.html

Skip to content