Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPO-SZ.271.4.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym dot. zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania, w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu- 2 edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.08.2022 r. Numer ogłoszenia 2022/BZP 00311958/01. W dniu 25.08.2022 opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o numerze 2022/BZP 00319526/01.

Dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod adresem:

https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,96801,c2aeb6ff8a3bf18e781b9cb5e0401e41.html

Skip to content