Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPO-SZ.271.5.2021

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji dot. robót budowlanych – Przebudowa istniejących miejsc postojowych przy budynku „C” w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu na działce nr 4/35.

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.11.2021 r. Numer ogłoszenia 2021/BZP 00252753/01.

Dokumenty dotyczące postępowania dostępne pod adresem:

https://umopole.logintrade.net/zapytania,szczegoly,63400.html

Skip to content