Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPO-SZ.271.5.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym dot. zakupu i dostawy sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu- 2 edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.11.2022 r. Numer ogłoszenia 2022/BZP 00433635/01.

Dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod adresem:

https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,107229,e0537e9da781c5f3e08939d2dac955d0.html

Skip to content