Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZPO-SZ.271.6.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym dot. zakupu i dostawy mebli do pracowni cukierniczej, w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu- 2 edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.11.2022 r. Numer ogłoszenia 2022/BZP 00437373/01.

Dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod adresem:

https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,107523,c17dcaf9d961570f31c5042d847e82ca.html

Konkurs z zakresu BHP

Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu, wspólnie z Okręgową Inspekcją Pracy w Opolu, już po raz jedenasty organizuje regionalny konkursu „Wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa

Czytaj dalej »
Skip to content