Aktualności

Porozumienie o współpracy partnerskiej

Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Firm Instalacyjnych i Serwisowych zawarło Porozumienie, którego celem jest wsparcie i  pomoc w podniesieniu jakości kształcenia zawodowego uczniów w zawodach branży instalacyjnej poprzez realizowanie i wspieranie wspólnych inicjatyw, w szczególności poprzez:

  • przekazywanie materiałów promocyjno – informacyjnych dla zawodu,
  • przekazywanie materiałów dydaktycznych,
  • organizację spotkań szkoleniowych z producentami,
  • organizację szkoleń podnoszących kwalifikacje nauczycieli,
  • aranżowanie spotkań z pracodawcami.
Skip to content