Pracownia budowlana​

Nasze pracownie w obiektywie

Pracownie Centrum Kształcenia Zawodowego

Pracownia budowlana

Budynek B, sala nr 2

Budynek E, sala nr 1

Budynek E, sala nr 2

Budynek E, sala nr 3

Budynek E, sala nr 4

Inne pracownie: