Pracownia mechatroniki

Nasze pracownie w obiektywie

Pracownie Centrum Kształcenia Zawodowego

Pracownia mechatroniki

Budynek B, sala nr 100

Budynek B, sala nr 110

Budynek B, sala nr 111

Budynek B, sala nr 112

Budynek D, sala nr 106

Inne pracownie: