Pracownia odnawialnych źródeł energii OZE i instalacji sanitarnych

Nasze pracownie w obiektywie

Pracownie Centrum Kształcenia Zawodowego

Pracownia odnawialnych źródeł energii OZE i instalacji sanitarnych

Budynek D, sala nr 11

Budynek D, sala nr 210

Budynek D, sala nr 211

Inne pracownie: