Aktualności

Projekt ekologiczny doceniony na Olimpiadzie Innowacji

W dniu 9 czerwca 2022 r. odbyło się w Warszawie podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2022. Z dumą informujemy, że  Dawid Rzitka oraz Jakub Rambau  uczniowie ZSTiO w Opolu, realizujący zajęcia praktyczne w CKZ w Opolu, zdobyli I miejsce w kategorii Pomysł ekologiczny. Uczniowie, przy wsparciu nauczyciela CKZ Pawła Prochery, opracowali projekt pn. Pellet z odpadów rolnych – alternatywa dla lepszego wykorzystania pozostałości poprodukcyjne.

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości ma charakter naukowo – techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

Egzamin spawacza

Egzamin spawacza odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. Część teoretyczna: godz. 9:00, sala 200, bud. C   Część praktyczna: godz. 12:00, pracownia spawalnicza.

Czytaj dalej »

Uczymy się całe życie

W dniu 3 czerwca br. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim zorganizowało warsztaty pn.: „Kuchnia Śląska Opolskiego” w ramach projektu samorządowego finansowanego z budżetu Gminy

Czytaj dalej »
Skip to content