Aktualności

Projekt ekologiczny doceniony na Olimpiadzie Innowacji

W dniu 9 czerwca 2022 r. odbyło się w Warszawie podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2022. Z dumą informujemy, że  Dawid Rzitka oraz Jakub Rambau  uczniowie ZSTiO w Opolu, realizujący zajęcia praktyczne w CKZ w Opolu, zdobyli I miejsce w kategorii Pomysł ekologiczny. Uczniowie, przy wsparciu nauczyciela CKZ Pawła Prochery, opracowali projekt pn. Pellet z odpadów rolnych – alternatywa dla lepszego wykorzystania pozostałości poprodukcyjne.

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości ma charakter naukowo – techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

Konkurs z zakresu BHP

Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu, wspólnie z Okręgową Inspekcją Pracy w Opolu oraz Opolską Izbą Gospodarczą, już po raz dziesiąty organizuje regionalny konkursu „Wiedzy i

Czytaj dalej »

Solidarni z Ukrainą

W dniu 17 lutego br. odbyła się w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora Gala „Solidarni z Ukrainą” , podczas której Prezydent Opola podziękował osobom, instytucjom

Czytaj dalej »
Skip to content