Aktualności

Rekrutacja do Bursy

Informujemy, że bursa w roku szkolnym 2024/2025 będzie dysponowała 12 wolnymi miejscami.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski o przyjęcie do bursy wraz z wymaganymi dokumentami można składać w sekretariacie ZPO (bud. C, I piętro, pok. 112) od 12 lipca 2024 r.

Przypominamy o konieczności dołączenia do wniosku kopi świadectwa ukończenia przez kandydata klasy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

Skip to content