Bursa

Rekrutacja

Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, oraz terminy postępowania uzupełniającego obowiązujące na rok szkolny 2024/2025 do Bursy wchodzącej
w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu.

 

Lp.

Rozdaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Czynności poprzedzające rekrutację

1

Przyjmowanie deklaracji kontynuowania pobytu w bursie

od 03.06.2024

do 20.06.2024

2

Ustalenie liczby wolnych miejsc, którymi dysponuje bursa

24.06.2024

Postępowanie rekrutacyjne

1

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do bursy wraz z wymaganymi dokumentami.

od 12.07.2024 r.              do 26.07.2024 r.

od 19.08.2024 r.

do 23.08.2024 r.

2

Ogłoszenie listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

02.08.2024 r.

26.08.2024 r.

3

Potwierdzenie woli przyjęcia do bursy oraz złożenie zaświadczeń o przyjęciu do szkoły

do 09.08.2024 r.

do 29.08.2024 r.

4

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

16.08.2024 r.

30.08.2024 r.

Przypominamy o konieczności dołączenia do wniosku kopi świadectwa ukończenia przez kandydata klasy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.