Rezerwacja

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Rezerwacja

Rezerwacji miejsc w Schronisku można dokonać osobiście, telefonicznie lub na naszym formularzu rezerwacji faxem lub pocztą elektroniczną.

Prosi się gości, aby dzień lub dwa dni przed przyjazdem potwierdzili telefonicznie rezerwację.

W razie rezygnacji z rezerwacji, prosimy o jak najszybsze powiadomienie nas o tym – być może ktoś inny skorzysta z tego miejsca.

Adres

ul. Torowa 7, 45-057 Opole

Telefon

+48 77 4542855

Telefon komórkowy

+48 517 750 544

Email

ssm@zpo.opole.pl

Grupy zorganizowane

Rezerwacja grup zorganizowanych powinna być potwierdzona przez rezerwującego zamówieniem w formie pisemnej z podaniem nazwy i adresu zleceniodawcy, ilości miejsc, terminu noclegów, ewentualnej listy gości.

Pracownik Schroniska potwierdza pisemnie przyjęcie rezerwacji,

Po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji (w ciągu 7 dni), kierownik grupy przesyła zaliczkę w wysokości 25% należności na konto Schroniska.

Doba w Schronisku trwa od godziny 15:00 do 10:00 następnego dnia.

Przyjmowanie osób do Schroniska odbywa się od godz. 7:00 do 21:00.

W uzasadnionych przypadkach można przyjąć gości również w innych godzinach.

WAŻNE – dot. grup zorganizowanych
W celu ułatwienia zakwaterowania prosimy o wypełnienie przed przyjazdem i przywiezienie ze sobą naszego druku – Wykaz osób mieszkających w SSM w ZPO w Opolu.