Rok szkolny

Zajęcia zawodoznawcze

W roku szkolnym 2022/2023 zajęcia zawodoznawcze dedykowane uczniom klas ósmych realizowane będą w następujących obszarach:

  • obszar budowlany – zawody: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik aranżacji wnętrz, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, murarz, monter instalacji sanitarnych,
  • obszar mechaniczny – zawody: technik mechanik, ślusarz, operator obrabiarek skrawających,
  • obszar elektryczny i mechatroniczny – zawody: technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, elektryk, mechatronik, technik automatyk.
  • obszar samochodowy – zawody: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych,
  • obszar usługowy (logistyka, hotelarstwo, gastronomia).

Zajęcia prowadzone będą w każdą środę w formie warsztatów maksymalnie dla 40 uczniów. Uczniowie podzieleni na grupy będą pracować w dwóch blokach dwugodzinnych, w ramach których zostaną zaprezentowane  warunki pracy oraz uczniowie będą mogli wykonać proste zadania zawodowe. Przed rozpoczęciem zajęć praktycznych doradca zawodowy CKZ przedstawi uczniom ofertę edukacyjną szkół prowadzących kształcenie w zawodach z danej branży, możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji oraz wiodących pracodawców na opolskim rynku pracy.

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 w Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu

  • 31 października 2022 r.
  • 2 maja 2023 r.
  • 6-16 czerwca 2023 r. na potrzeby organizacji egzaminów zawodowych
Rok szkolny 2022-2023

Prowadzimy zajęcia praktyczne dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

Zawód
Szkoła prowadząca kształcenie
Elektryk
Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, ul. T. Kościuszki 39-41
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Zespól Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu, ul. Niemodlińska 40

Prowadzimy zajęcia praktyczne dla uczniów technikum w zawodach:

Zawód
Szkoła prowadząca kształcenie
Technik elektryk
Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, ul. T. Kościuszki 39-41
Technik automatyk
Technik mechatronik
Zawód
Szkoła prowadząca kształcenie
Technik mechatronik
Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu ul. Edmunda Omańczyka 22
Technik mechanik
Technik pojazdów samochodowych
Zawód
Szkoła prowadząca kształcenie
Technik logistyk
Zespół Szkół Ekonomicznych Im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu ul. Tadeusza Kościuszki 43
Technik reklamy
Zawód
Szkoła prowadząca kształcenie
Technik budownictwa
Zespól Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu, ul. Niemodlińska 40
Technik aranżacji wnętrz
Technik architektury krajobrazu
Technik renowacji elementów architektury
Zawód
Szkoła prowadząca kształcenie
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Zespól Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu ul. Hallera 6
Technik architektury krajobrazu
Technik budownictwa
Zawód
Szkoła prowadząca kształcenie
Technik hotelarstwa
Zespól Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu ul. Hallera 4

Kontakt:

Telefon

+48 77 423 16 75

Email

sekretariat@zpo.opole.pl

Dodatkowe informacje:

Uchwała nr XVI/332/19 Rady Miasta Opola w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego.