Rok szkolny

Zajęcia zawodoznawcze

W roku szkolnym 2021/2022 zajęcia zawodoznawcze dedykowane uczniom klas ósmych realizowane będą w następujących obszarach:

 • obszar budowlany – zawody: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik aranżacji wnętrz, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, murarz, monter instalacji sanitarnych,
 • obszar mechaniczny – zawody: technik mechanik, ślusarz, operator obrabiarek skrawających,
 • obszar elektryczny i mechatroniczny – zawody: technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, elektryk, mechatronik, technik automatyk.
 • obszar samochodowy – zawody: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • Obszar usługowy (logistyka, hotelarstwo, gastronomia.

Zajęcia prowadzone będą w każdy poniedziałek w formie warsztatów maksymalnie dla 50 uczniów z jednej szkoły. Uczniowie podzieleni na grupy będą pracować w dwóch blokach dwugodzinnych, w ramach których zostaną zaprezentowane  warunki pracy oraz uczniowie będą mogli wykonać proste zadania zawodowe. Przed rozpoczęciem zajęć praktycznych doradca zawodowy CKZ przedstawi uczniom ofertę edukacyjną szkół prowadzących kształcenie w zawodach z danej branży, możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji oraz wiodących pracodawców na opolskim rynku pracy.

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 w Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu

 • 22 września 2021 r. – Dzień Licealisty w ZPO
 • 12 listopada 2021 r.
 • 7 stycznia 2022 r.
 • 2 maja 2022 r.
 • 2 dni w czerwcu 2022 r. na potrzeby organizacji egzaminów zawodowych – ustalone wg harmonogramu
Rok szkolny 2020-2021

Prowadzimy zajęcia praktyczne dla uczniów branżowej szkoły I stopnia

Zawód
Szkoła prowadząca kształcenie
Elektryk
Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, ul. T. Kościuszki 39-41
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Zespól Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu, ul. Niemodlińska 40
Mechanik pojazdów samochodowych
Zespól Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu, ul. Niemodlińska 40

Prowadzimy zajęcia praktyczne dla uczniów technikum w zawodach:

Zawód
Szkoła prowadząca kształcenie
Technik elektryk
Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu, ul. T. Kościuszki 39-41
Technik elektronik
Technik mechatronik
Zawód
Szkoła prowadząca kształcenie
Technik mechatronik
Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu ul. Edmunda Omańczyka 22
Technik mechanik
Technik pojazdów samochodowych
Zawód
Szkoła prowadząca kształcenie
Technik logistyk
Zespół Szkół Ekonomicznych Im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu ul. Tadeusza Kościuszki 43
Zawód
Szkoła prowadząca kształcenie
Technik budownictwa
Zespól Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu, ul. Niemodlińska 40
Technik aranżacji wnętrz
Technik architektury krajobrazu
Technik renowacji elementów architektury
Zawód
Szkoła prowadząca kształcenie
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Zespól Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu ul. Hallera 6
Technik architektury krajobrazu
Technik budownictwa
Zawód
Szkoła prowadząca kształcenie
Technik hotelarstwa
Zespól Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu ul. Hallera 4

Kontakt:

Telefon

+48 77 423 16 75

Email

sekretariat@zpo.opole.pl

Dodatkowe informacje:

Kalendarz na rok szkolny 2020/2021

Aktualizacja wykazu dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dnia 09.04.2021 r.

 • 2 listopada 2020 r. – inwentaryzacja w ZPO 
 • 10 listopada 2020 r. – inwentaryzacja w ZPO 
 • 4 czerwca 2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 • 23, 24, 25 czerwca 2021 r.  – na potrzeby organizacji egzaminów zawodowych 


Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 w Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu

 • 2 listopada 2020 r. – inwentaryzacja w ZPO – spis z natury wyposażenia pracowni dydaktycznych
 • 10 listopada 2020 r. – Dzień Licealisty w ZPO
 • 5 maja 2021 r. – konkurs Młody Mistrz Zawodu
 • 4 czerwca 2021 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 • 2 dni w czerwcu 2021 r. na potrzeby organizacji egzaminów zawodowych – ustalone wg harmonogramu dyrektora CKE

Uchwała nr XVI/332/19 Rady Miasta Opola w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego.

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 w Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu

 • 22 września 2021 r. – Dzień Licealisty w ZPO
 • 12 listopada 2021 r.
 • 7 stycznia 2022 r.
 • 2 maja 2022 r.
 • 2 dni w czerwcu 2022 r. na potrzeby organizacji egzaminów zawodowych – ustalone wg harmonogramu

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 w Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu

 • 22 września 2021 r. – Dzień Licealisty w ZPO
 • 12 listopada 2021 r.
 • 7 stycznia 2022 r.
 • 2 maja 2022 r.
 • 2 dni w czerwcu 2022 r. na potrzeby organizacji egzaminów zawodowych – ustalone wg harmonogramu