Bursa

Stali mieszkańcy bursy

Koszty zakwaterowania w bursie:

STALI MIESZKAŃCY BURSY                                                                                                                                rok 2024/2025

 

ODPŁATNOŚĆ

FORMA PŁATOŚCI

ODPISY

ZAKWATEROWANIE

200,00 zł

przelew na konto Bank Millenium 

33 1160 2202 0000 0002 1663 9622

 

opłaty za zakwaterowanie należy wnieść do dnia 10 danego miesiąca za dany miesiąc

w tytule przelewu należy wpisać: opłata za zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie w ….., (należy podać miesiącimię i nazwisko dziecka

Zwroty wynikające z  uzasadnionej nieobecności dziecka  w Bursie będą dokonywane na wniosek rodzica/prawnego opiekuna

WYŻYWIENIE

Stawka dzienna wyżywienia 20,00 zł:

śniadanie + kolacja – 10,50 zł

obiad – 9,50 zł 

MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁAT

rok 2024

zakwaterowanie

z pełnym wyżywieniem

zakwaterowanie

z pełnym wyżywieniem bez obiadów piątkowych

zakwaterowanie

z pełnym wyżywieniem bez obiadów

WRZESIEŃ

578,00 zł

540,00 zł

378,50 zł

PAŹDZIERNIK

607,50 zł

560,00 zł

389,00 zł

LISTOPAD

538,00 zł

500,00 zł

357,50 zł

GRUDZIEŃ

468,50 zł

440,00 zł

326,00 zł

Bursa jest placówką feryjną, mieszkańcy zobowiązani są opuścić placówkę w okresach, w których nie odbywa się nauka szkolna, zgodnie z organizacją roku szkolnego:

ferie zimowe: 03 – 16 lutego 2025 r.

ferie letnie: 28 czerwca – 31 sierpnia 2025 r.

W Bursie posiłki  wydawane są zgodnie z następującym harmonogramem:

poniedziałek

wtorek – czwartek

piątek

obiad od godz. 15:00

kolacja od godz. 18:00

śniadanie od godz. 6:00

obiad od godz. 15:00

kolacja od godz. 18:00

śniadanie od godz. 6:00

obiad od godz. 14:00

 

Mieszkaniec Bursy ma prawo do zwolnienia z odpłatności za czas nieobecności w placówce w przypadku:

  1. odbywania praktyki poza Opolem (poświadczenie ze szkoły),
  2. choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (zgłosić w sekretariacie w ciągu 7 dni od zakończenia choroby),
  3. wyjazdu, wycieczki.

Mieszkaniec  Bursy, który z powodu nieobecności  wynikającej z uzasadnionych powodów nie korzysta z wyżywienia – może dokonać odpisu na następujących zasadach:

  • jeżeli zgłoszenie nastąpi do godz. 8:00 w danym dniu, to należności będzie odliczana od drugiego dnia po zgłoszeniu,
  • jeżeli zgłoszenie nastąpi po godzinie 8:00, wówczas należności będzie odliczana od trzeciego dnia nieobecności.

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat, gdyż zgodnie z art. 481 Kodeksu Cywilnego Bursa zobowiązana jest do naliczania odsetek za nieterminowe wpłaty.

ROZKŁAD DNIA W BURSIE

6:00 – 6:30

pobudka 

6:30 – 7:40

toaleta poranna, śniadanie, sprzątanie  pokoi

7:40

kontrola czystości pokoi

7:40 – 8:00

wyjście na zajęcia                              

8:00 – 15:00

zajęcia szkolne

od godz. 15:00

obiad

15:00 – 18:00

czas wolny lub zajęcia szkolne zgodnie z planem zajęć

18:00 – 19:30

kolacja

18:30 – 21:30

nauka własna lub zajęcia warsztatowe zgodnie z planem pracy Bursy

21:30 – 22:00

toaleta wieczorna

22:00 – 06:00

cisza nocna

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Przypominamy o konieczności dołączenia do wniosku kopi świadectwa ukończenia przez kandydata klasy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na  który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.