Aktualności

Staż zawodowy w firmie Galmet

W ramach współpracy z firmą Galmet Sp. z o.o. w dniach 04.04.2022- 08.04.2022 nauczyciele CKZ odbyli staż zawodowy w siedzibie firmy w Głubczycach. Staż realizowany był w ramach projektu Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WO na lata 2014-2020.

Nauczyciele odbyli szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie technologii produkcji, doboru, montażu i eksploatacji pomp ciepła marki Galmet, uzyskując jednocześnie tytuł certyfikowanego instalatora. 

Miła atmosfera panująca w zakładzie oraz przyjazne nastawienie pracowników firmy Galmet to niewątpliwie wartość dodana odbytego stażu.

Zakwaterowanie w Bursie

Uczniowie rozpoczynający turnus dla młodocianych pracowników w dniu 31.01.2023 r., którzy będą korzystać z zakwaterowania w Bursie w okresie 31.01.2023 – 10.03.2023 opłatę za zakwaterowanie

Czytaj dalej »
Skip to content